Frivillig i Ung Samtale

Samtalevirksomheten i Ung Samtale er hovedsakelig drevet av engasjerte frivillige. Vi er derfor helt prisgitt alle som ønsker å være frivillige hos oss.

Her kan du se alle våre fantastiske frivillige og lese mer om hvordan du kan bli frivillig hos oss.

Noen ord fra frivillige

 • Jeg bidrar i Ung Samtale fordi det virkelig resonnerer med hvem jeg er og det jeg har troen på. Det å snakke med noen som ser deg, hører deg og får deg til å føle deg forstått det hjelper for mange. Og da er det enkelt å bidra og bruke tiden min på dette

 • Det beste med å være frivillig er at det oppleves som meningsfullt, samtidig utfordrende, og jeg er heldig som får møtt så mange fine mennesker som våger å dele sin historie, utfordringer og vekst med meg. Sammen føler jeg at vi utvikler oss som mennesker

 • Det oppleves meningsfylt å få bidra til at noen som ikke opplever å ha noen å snakke med, får nettopp det. Jeg er utrolig takknemlig og ydmyk over å bli vist den tilliten fra de som tar kontakt. Det er en gave å få lov til å møte alle disse flotte, unge menneskene, og kanskje også få bidra til at de står litt stødigere i møte med livets mange utfordringer

 • Det beste med å være frivillig er de magiske øyeblikkene i møte med andre mennesker! De øyeblikkene som det er vanskelig å sette ord på. Relasjoner! Opplevelsen når man er til hjelp. Det er lærerikt og gir meg en personlig vekst

 • Jeg bidrar i Ung Samtale fordi det virkelig resonnerer med hvem jeg er og det jeg har troen på. Det å snakke med noen som ser deg, hører deg og får deg til å føle deg forstått det hjelper for mange. Og da er det enkelt å bidra og bruke tiden min på dette

 • Det beste med å være frivillig er at det oppleves som meningsfullt, samtidig utfordrende, og jeg er heldig som får møtt så mange fine mennesker som våger å dele sin historie, utfordringer og vekst med meg. Sammen føler jeg at vi utvikler oss som mennesker.»

 • Det oppleves meningsfylt å få bidra til at noen som ikke opplever å ha noen å snakke med, får nettopp det. Jeg er utrolig takknemlig og ydmyk over å bli vist den tilliten fra de som tar kontakt. Det er en gave å få lov til å møte alle disse flotte, unge menneskene, og kanskje også få bidra til at de står litt stødigere i møte med livets mange utfordringer

 • Det beste med å være frivillig er de magiske øyeblikkene i møte med andre mennesker! De øyeblikkene som det er vanskelig å sette ord på. Relasjoner! Opplevelsen når man er til hjelp. Det er lærerikt og gir meg en personlig vekst

 • Jeg bidrar i Ung Samtale fordi det virkelig resonnerer med hvem jeg er og det jeg har troen på. Det å snakke med noen som ser deg, hører deg og får deg til å føle deg forstått det hjelper for mange. Og da er det enkelt å bidra og bruke tiden min på dette

 • Det beste med å være frivillig er at det oppleves som meningsfullt, samtidig utfordrende, og jeg er heldig som får møtt så mange fine mennesker som våger å dele sin historie, utfordringer og vekst med meg. Sammen føler jeg at vi utvikler oss som mennesker.»

 • Det oppleves meningsfylt å få bidra til at noen som ikke opplever å ha noen å snakke med, får nettopp det. Jeg er utrolig takknemlig og ydmyk over å bli vist den tilliten fra de som tar kontakt. Det er en gave å få lov til å møte alle disse flotte, unge menneskene, og kanskje også få bidra til at de står litt stødigere i møte med livets mange utfordringer

 • Det beste med å være frivillig er de magiske øyeblikkene i møte med andre mennesker! De øyeblikkene som det er vanskelig å sette ord på. Relasjoner! Opplevelsen når man er til hjelp. Det er lærerikt og gir meg en personlig vekst

Hvordan bli frivillig?

Kontakt oss gjerne om du ønsker å være frivillig. Intervjuer gjennomføres med aktuelle kandidater, og består blant annet i drøft av kliniske caser. Ønsker du å bli frivillig ta kontakt her terje.reed@ungsamtale.no

Hvordan fungerer det å være frivilling hos oss?

1.

Det første som skjer, er at du får 2x3 timer innføring i hvordan vi jobber, rutiner og teoretisk grunnlag for samtaleterapi.

1.

Det første som skjer, er at du får 2x3 timer innføring i hvordan vi jobber, rutiner og teoretisk grunnlag for samtaleterapi.

1.

Det første som skjer, er at du får 2x3 timer innføring i hvordan vi jobber, rutiner og teoretisk grunnlag for samtaleterapi.

2.

Etter opplæring får du din første klient, du får tett oppfølging av veileder i starten. Hver frivillig følger opp 2-3 klienter hver med ukentlige samtaler på 45-60 minutter.

2.

Etter opplæring får du din første klient, du får tett oppfølging av veileder i starten. Hver frivillig følger opp 2-3 klienter hver med ukentlige samtaler på 45-60 minutter.

2.

Etter opplæring får du din første klient, du får tett oppfølging av veileder i starten. Hver frivillig følger opp 2-3 klienter hver med ukentlige samtaler på 45-60 minutter.

3.

For å gi frivillige trygget, og sikre kvalitet i tilbudet så er det 1 time individuell veiledning, og 1,5 time veiledning i gruppe hver måned med ansatt veileder.

3.

For å gi frivillige trygget, og sikre kvalitet i tilbudet så er det 1 time individuell veiledning, og 1,5 time veiledning i gruppe hver måned med ansatt veileder.

3.

For å gi frivillige trygget, og sikre kvalitet i tilbudet så er det 1 time individuell veiledning, og 1,5 time veiledning i gruppe hver måned med ansatt veileder.

4.

Med hver klient skrives det journal fra alle samtaler, og epikrise etter endt løp. Det kan også være nødvendig med vurderingsnotater underveis.

4.

Med hver klient skrives det journal fra alle samtaler, og epikrise etter endt løp. Det kan også være nødvendig med vurderingsnotater underveis.

4.

Med hver klient skrives det journal fra alle samtaler, og epikrise etter endt løp. Det kan også være nødvendig med vurderingsnotater underveis.

Hvilke krav stilles for å bli frivillig?

1.

Utdannelse eller erfaring innen klinisk arbeid. Dette kan være at du studerer psykologi profesjon, psykisk helsearbeid, familieterapi etc. eller at du har jobbet klinisk med samtaler/terapi før.

1.

Utdannelse eller erfaring innen klinisk arbeid. Dette kan være at du studerer psykologi profesjon, psykisk helsearbeid, familieterapi etc. eller at du har jobbet klinisk med samtaler/terapi før.

1.

Utdannelse eller erfaring innen klinisk arbeid. Dette kan være at du studerer psykologi profesjon, psykisk helsearbeid, familieterapi etc. eller at du har jobbet klinisk med samtaler/terapi før.

2.

At du deltar på alt og gjør de arbeidsoppgaver du får.

2.

At du deltar på alt og gjør de arbeidsoppgaver du får.

2.

At du deltar på alt og gjør de arbeidsoppgaver du får.

3.

At du er forberedt på å håndtere utfordrende klientsamtaler og situasjoner som kan oppstå.

3.

At du er forberedt på å håndtere utfordrende klientsamtaler og situasjoner som kan oppstå.

3.

At du er forberedt på å håndtere utfordrende klientsamtaler og situasjoner som kan oppstå.

Kurs

Vi ønsker at alle som jobber hos oss skal kunne håndtere alle situasjoner som måtte oppstå, og føler at de får noe igjen for den innsatsen de legger ned. Derfor får alle frivillige delta på kurs. Noen av kursene organiserer vi mens andre kan man selv be om å få være med på.  

Frivillige

Johannes Lindh

Psykologstudent

Johannes Lindh

Psykologstudent

Ine Nyen

Klinisk barnevernspedagog og familieterapeut

Ine Nyen

Klinisk barnevernspedagog og familieterapeut

Hanne Strand Kristiansen

Terapeut

Hanne Strand Kristiansen

Terapeut

Jonas Ressem

Terapeut

Jonas Ressem

Terapeut

Soria Siauw

Psykologstudent

Aurora Sunde

Psykologstudent