Frivillig i Ung Samtale

Samtalevirksomheten i Ung Samtale er hovedsakelig drevet av engasjerte frivillige. Vi er derfor helt prisgitt alle som ønsker å være frivillige hos oss.

Her kan du se alle våre fantastiske frivillige og lese mer om hvordan de jobber.

Ønsker du kontakt med en av de frivillige skriv til hei@ungsamtale.no

Frivillige

Johannes Lindh

Psykologstudent

Johannes Lindh

Psykologstudent

Silje Hansen

Terapeut

Silje Hansen

Terapeut

Ine Nyen

Klinisk barnevernspedagog og familieterapeut

Ine Nyen

Klinisk barnevernspedagog og familieterapeut

Hanne Strand Kristiansen

Terapeut

Hanne Strand Kristiansen

Terapeut

Amanda Amundsen

Terapeut

Amanda Amundsen

Terapeut

Jonas Ressem

Terapeut

Jonas Ressem

Terapeut

Soria Siauw

Psykologstudent

Hvordan bli frivillig?

Rekruttering av frivillige skjer stort sett gjennom Frivillig.no. I perioder vi ikke aktivt rekrutterer kan man likevel kontakte oss og melde ønske om å være frivillig. Intervjuer gjennomføres med aktuelle kandidater, og består blant annet i drøft av kliniske caser. Ønsker du å bli frivillig ta kontakt her terje.reed@ungsamtale.no

Hvilke krav stiller vi, og hvilke arbeidsoppgaver har man som frivillig?

Alle frivillige må ha teoretisk eller praktisk kunnskap om klinisk arbeid. Dette kan være gjennom ulike kliniske utdannelser, som for eksempel psykologi, klinisk barnevernspedagog/sosionom og familieterapeut, eller gjennom arbeidserfaring innen klinisk helsearbeid.

1.

Alle frivillige må ha teoretisk eller praktisk kunnskap om klinisk arbeid. Dette kan være gjennom ulike kliniske utdannelser, som for eksempel psykologi, klinisk barnevernspedagog/sosionom og familieterapeut, eller gjennom arbeidserfaring innen klinisk helsearbeid.

1.

Alle frivillige må ha teoretisk eller praktisk kunnskap om klinisk arbeid. Dette kan være gjennom ulike kliniske utdannelser, som for eksempel psykologi, klinisk barnevernspedagog/sosionom og familieterapeut, eller gjennom arbeidserfaring innen klinisk helsearbeid.

2.

Frivillige må ha mulighet til videoveiledning i gruppe og individuelt, på 1-1.5 time annenhver uke (totalt minimum 2.5 t./md).

2.

Frivillige må ha mulighet til videoveiledning i gruppe og individuelt, på 1-1.5 time annenhver uke (totalt minimum 2.5 t./md).

3.

Alle frivillige må kunne stå i og håndtere utfordrende brukermøter. Fordi vi jobber på video, fordrer det mye selvstendighet av den enkelte.

3.

Alle frivillige må kunne stå i og håndtere utfordrende brukermøter. Fordi vi jobber på video, fordrer det mye selvstendighet av den enkelte.

4.

Frivillige skal ha kapasitet til 2-3 aktive brukere til enhver tid. Hver bruker skal tilbys ukentlige samtaler på 45-60 minutter per samtale.

4.

Frivillige skal ha kapasitet til 2-3 aktive brukere til enhver tid. Hver bruker skal tilbys ukentlige samtaler på 45-60 minutter per samtale.

5.

Alle frivillige må føre journal fra hver samtale og skrive epikriser etter endte samtaleløp. Det kan også være behov for vurderingsnotater underveis.

5.

Alle frivillige må føre journal fra hver samtale og skrive epikriser etter endte samtaleløp. Det kan også være behov for vurderingsnotater underveis.

Opplæring

Frivillige i Ung Samtale får åtte timer (4x2) innføring. Del 1 har fokus på rutiner og arbeidsoppgaver, mens del 2 har fokus på teori og hvordan å håndtere ulike utfordringer. Denne læringsprosessen er ikke forbehold opplæringen, men skjer kontinuerlig gjennom veiledning og oppfølging underveis.

"Jeg bidrar i Ung Samtale fordi det virkelig resonerer med hvem jeg er og det jeg har troen på. Det å snakke med noen--som ser deg, hører deg og får deg til å føle deg forstått--det hjelper for mange. Og da er det enkelt å bidra og bruke tiden min på dette."

"Jeg bidrar i Ung Samtale fordi det virkelig resonerer med hvem jeg er og det jeg har troen på. Det å snakke med noen--som ser deg, hører deg og får deg til å føle deg forstått--det hjelper for mange. Og da er det enkelt å bidra og bruke tiden min på dette."