Hvordan er det å være frivillig i Ung Samtale?

av Johannes Lindh

Vi har spurt en av våre frivillige om hvordan det er å være frivillig i Ung Samtale. Her kan du lese svaret!

Vi har spurt en av våre frivillige om hvordan det er å være frivillig i Ung Samtale. Her kan du lese svaret!

Vi har spurt en av våre frivillige om hvordan det er å være frivillig i Ung Samtale. Her kan du lese svaret!


Hvordan er det å være frivillig?

Etter å ha vært frivillig i Ung samtale i over et år, vil jeg beskrive arbeidet som både lærerikt, givende og utfordrende. Som psykologstudent har jeg gjennom vervet fått verdifull praktisk erfaring, og med den innsikt i samtaleterapi og min egen rolle som terapeut. Det er erfaring som har gitt meg mulighet til å anvende både meg selv og min kunnskap på en måte som hjelper andre.

Jeg har erfart at jeg kan utgjøre en stor forskjell bare ved å lytte, med åpenhet og tålmodighet. For mange er Ung Samtale det første steget for å få hjelp, og det er spesielt og betydningsfullt å få være den som tar imot dem på dette stadiet. For meg er det dét som gjør frivillig arbeid så meningsfylt og givende.

Hvilke oppgaver har jeg som frivillig?

Mitt hovedansvar som frivillig er å planlegge og gjennomføre videosamtaler med klienter, hvor det å etablere en god relasjon er hovedfokus. Min jobb er å være en trygg og støttende samtalepartner, som gir klienten rom for å dele tanker, følelser og erfaringer.  For at samtalene skal være av høy kvalitet og utføres på en trygg måte, skriver alle frivillige journal og får tett og regelmessig oppfølging og veiledning av kompetente fagfolk i Ung Samtale. Veiledningen skjer individuelt og i gruppe med andre frivillige. Dette er veldig verdifullt for meg, og gjør at jeg kjenner meg tryggere i møte med klienter, som har utfordringer i varierende grad og omfang.

I tillegg til å få gode råd om hvordan jeg kan forstå og møte klientene mine, gir veiledningen meg anledning til å jobbe med mine egne tanker, følelser og reaksjoner som oppstår i møte med klienter.  Gruppeveiledning gir også en unik anledning for oss frivillige til å utveksle erfaringer og kunnskap, og til å lære med og av hverandre. 

Hvorfor være frivillig i Ung Samtale? 

Vi vet at mange med behov for hjelp, blir stående helt uten. Ung Samtale tilbyr hjelp der det trengs, når det trengs. Som frivillig gir man et reelt alternativ og et godt tilskudd til de som trenger det. Jeg ønsker meg et inkluderende samfunn som møter unge mennesker med forståelse og medmenneskelighet. Jeg er takknemlig for å kunne ta del i et prosjekt som utgjør en positiv forskjell gjennom forebyggende psykisk helsearbeid, samtidig som det gir meg uvurderlig erfaring for mitt fremtidige virke som psykolog.


Hvordan er det å være frivillig?

Etter å ha vært frivillig i Ung samtale i over et år, vil jeg beskrive arbeidet som både lærerikt, givende og utfordrende. Som psykologstudent har jeg gjennom vervet fått verdifull praktisk erfaring, og med den innsikt i samtaleterapi og min egen rolle som terapeut. Det er erfaring som har gitt meg mulighet til å anvende både meg selv og min kunnskap på en måte som hjelper andre.

Jeg har erfart at jeg kan utgjøre en stor forskjell bare ved å lytte, med åpenhet og tålmodighet. For mange er Ung Samtale det første steget for å få hjelp, og det er spesielt og betydningsfullt å få være den som tar imot dem på dette stadiet. For meg er det dét som gjør frivillig arbeid så meningsfylt og givende.

Hvilke oppgaver har jeg som frivillig?

Mitt hovedansvar som frivillig er å planlegge og gjennomføre videosamtaler med klienter, hvor det å etablere en god relasjon er hovedfokus. Min jobb er å være en trygg og støttende samtalepartner, som gir klienten rom for å dele tanker, følelser og erfaringer.  For at samtalene skal være av høy kvalitet og utføres på en trygg måte, skriver alle frivillige journal og får tett og regelmessig oppfølging og veiledning av kompetente fagfolk i Ung Samtale. Veiledningen skjer individuelt og i gruppe med andre frivillige. Dette er veldig verdifullt for meg, og gjør at jeg kjenner meg tryggere i møte med klienter, som har utfordringer i varierende grad og omfang.

I tillegg til å få gode råd om hvordan jeg kan forstå og møte klientene mine, gir veiledningen meg anledning til å jobbe med mine egne tanker, følelser og reaksjoner som oppstår i møte med klienter.  Gruppeveiledning gir også en unik anledning for oss frivillige til å utveksle erfaringer og kunnskap, og til å lære med og av hverandre. 

Hvorfor være frivillig i Ung Samtale? 

Vi vet at mange med behov for hjelp, blir stående helt uten. Ung Samtale tilbyr hjelp der det trengs, når det trengs. Som frivillig gir man et reelt alternativ og et godt tilskudd til de som trenger det. Jeg ønsker meg et inkluderende samfunn som møter unge mennesker med forståelse og medmenneskelighet. Jeg er takknemlig for å kunne ta del i et prosjekt som utgjør en positiv forskjell gjennom forebyggende psykisk helsearbeid, samtidig som det gir meg uvurderlig erfaring for mitt fremtidige virke som psykolog.


Hvordan er det å være frivillig?

Etter å ha vært frivillig i Ung samtale i over et år, vil jeg beskrive arbeidet som både lærerikt, givende og utfordrende. Som psykologstudent har jeg gjennom vervet fått verdifull praktisk erfaring, og med den innsikt i samtaleterapi og min egen rolle som terapeut. Det er erfaring som har gitt meg mulighet til å anvende både meg selv og min kunnskap på en måte som hjelper andre.

Jeg har erfart at jeg kan utgjøre en stor forskjell bare ved å lytte, med åpenhet og tålmodighet. For mange er Ung Samtale det første steget for å få hjelp, og det er spesielt og betydningsfullt å få være den som tar imot dem på dette stadiet. For meg er det dét som gjør frivillig arbeid så meningsfylt og givende.

Hvilke oppgaver har jeg som frivillig?

Mitt hovedansvar som frivillig er å planlegge og gjennomføre videosamtaler med klienter, hvor det å etablere en god relasjon er hovedfokus. Min jobb er å være en trygg og støttende samtalepartner, som gir klienten rom for å dele tanker, følelser og erfaringer.  For at samtalene skal være av høy kvalitet og utføres på en trygg måte, skriver alle frivillige journal og får tett og regelmessig oppfølging og veiledning av kompetente fagfolk i Ung Samtale. Veiledningen skjer individuelt og i gruppe med andre frivillige. Dette er veldig verdifullt for meg, og gjør at jeg kjenner meg tryggere i møte med klienter, som har utfordringer i varierende grad og omfang.

I tillegg til å få gode råd om hvordan jeg kan forstå og møte klientene mine, gir veiledningen meg anledning til å jobbe med mine egne tanker, følelser og reaksjoner som oppstår i møte med klienter.  Gruppeveiledning gir også en unik anledning for oss frivillige til å utveksle erfaringer og kunnskap, og til å lære med og av hverandre. 

Hvorfor være frivillig i Ung Samtale? 

Vi vet at mange med behov for hjelp, blir stående helt uten. Ung Samtale tilbyr hjelp der det trengs, når det trengs. Som frivillig gir man et reelt alternativ og et godt tilskudd til de som trenger det. Jeg ønsker meg et inkluderende samfunn som møter unge mennesker med forståelse og medmenneskelighet. Jeg er takknemlig for å kunne ta del i et prosjekt som utgjør en positiv forskjell gjennom forebyggende psykisk helsearbeid, samtidig som det gir meg uvurderlig erfaring for mitt fremtidige virke som psykolog.