Mål

&

Visjon

Mål

&

Visjon

Mål

&

Visjon

Mål

Ung Samtale skal gjennom inkludering og trygge omgivelser tilby kostnads- og henvisningsfrie samtaleforløp til unge mennesker som trenger det. Tilbudet skal være av høy kvalitet, baseres på relasjon og empati, ha et fokus på mangfold og tilpasses brukerens behov. Samtalene gjennomføres av ansatte og frivillige, som blir gitt opplæring og kontinuerlig veiledning av kompetente fagpersoner. Vårt mål er at unge som tar kontakt med oss alltid skal bli sett og møtt, uansett hva de strever med.

Visjon

Å gi unge hjelpen de trenger,
når de trenger den.

Å gi unge hjelpen de trenger, når de trenger den

Styret

Terje Reed

Styreleder

Ria Sarin

Nestleder

Johannes Lindh

Frivilligrepresentant

Terje Tandberg

Styrerepresentant

Aminah Iqbal

Styrerepresentant

Styret

Terje Reed

Styreleder

Ria Sarin

Nestleder

Johannes Lindh

Frivilligrepresentant

Terje Tandberg

Styrerepresentant

Aminah Iqbal

Styrerepresentant

Styret

Terje Reed

Styreleder

Ria Sarin

Nestleder

Johannes Lindh

Frivilligrepresentant

Terje Tandberg

Styrerepresentant

Aminah Iqbal

Styrerepresentant

Ung Samtales formål:

Ung Samtales formål er å forebygge og bistå ved psykisk uhelse hos ungdom og unge voksne. Formålet oppnås gjennom et lavterskel samtaletilbud for ungdom og unge voksne med ulike psykiske utfordringer og belastninger, i tillegg til faglig utvikling, informasjonsarbeid og veiledning. Ung Samtale skal bidra til dannelsen av fremtidige kliniske profesjonsutøvere ved å tilby frivillige verv med veiledning. Du finner vedtektene her.

Ung Samtales formål:

Ung Samtales formål er å forebygge og bistå ved psykisk uhelse hos ungdom og unge voksne. Formålet oppnås gjennom et lavterskel samtaletilbud for ungdom og unge voksne med ulike psykiske utfordringer og belastninger, i tillegg til faglig utvikling, informasjonsarbeid og veiledning. Ung Samtale skal bidra til dannelsen av fremtidige kliniske profesjonsutøvere ved å tilby frivillige verv med veiledning. Du finner vedtektene her.