Om oss

Om oss

Hvem er vi?

Samtilbudet vårt ble startet i 2019, ved navn «Råd og Veiledning», i organisasjonen Mental Helse Ungdom. Siden har vi vokst og utviklet oss og i løpet av 2023 endret navn og profil til Ung Samtale. Totalt har vi siden vi startet i 2019 hjulpet over 450 personer og gjennomført over 3000 samtaler. Teamet vårt består av to ansatte og en uvurderlig gjeng med dyktige frivillige samtaleterapeuter. De fleste av disse er studenter innen psykologi, familieterapi eller lignende. Alle har relevant erfaring med samtaleterapi og et brennende ønske om å hjelpe unge som trenger det.

Hvem er vi?

Samtilbudet vårt ble startet i 2019, ved navn «Råd og Veiledning», i organisasjonen Mental Helse Ungdom. Siden har vi vokst og utviklet oss og i løpet av 2023 endret navn og profil til Ung Samtale. Totalt har vi siden vi startet i 2019 hjulpet over 450 personer og gjennomført over 3000 samtaler. Teamet vårt består av to ansatte og en uvurderlig gjeng med dyktige frivillige samtaleterapeuter. De fleste av disse er studenter innen psykologi, familieterapi eller lignende. Alle har relevant erfaring med samtaleterapi og et brennende ønske om å hjelpe unge som trenger det.

Hvordan jobber vi?

Ung Samtale er et gratis samtaletilbud for ungdom og unge voksne, med mål om å forebygge og bistå ved psykiske utfordringer, belastninger og uhelse. Vi jobber for dette gjennom sikre videosamtaler, med dyktige, frivillige og ansatte, terapeuter. Våre brukere tilbys et samtaleløp med oppfølging over tid, noe som gir mulighet til å ta tak i utfordringer, med trygghet og forutsigbarhet. Vårt fremste mål er å kunne tilby hjelp til deg som trenger det, når du trenger. Ved å tilby samtaler på video, sørger vi også for at hjelpen vår ikke er avhengig av faktorer som bosted og økonomi. Vi er opptatt av at alle som tar kontakt med oss får noe – det være seg samtaler, informasjon, råd eller veiledning til andre relevante hjelpetilbud. Kjernen i virksomheten vår er nettopp terapeutiske samtaleforløp. Vi utreder og stiller ikke diagnoser. I samtale med oss, møter vi deg som du er, uansett hva du strever med. Det bærende elementet i hjelpen vi gir er relasjonen mellom deg som tar kontakt og terapeuten din. Våre kjerneverdier, som vi bringer med inn i enhver samtale, er åpenhet, nysgjerrighet, empati, aksept, anerkjennelse, sammen med et genuint ønske om å hjelpe. Med dette ønsker vi å skape en god og trygg allianse, slik at vi sammen kan arbeide for å oppnå endringer i det som er vanskelig.

Hvordan jobber vi?

Ung Samtale er et gratis samtaletilbud for ungdom og unge voksne, med mål om å forebygge og bistå ved psykiske utfordringer, belastninger og uhelse. Vi jobber for dette gjennom sikre videosamtaler, med dyktige, frivillige og ansatte, terapeuter. Våre brukere tilbys et samtaleløp med oppfølging over tid, noe som gir mulighet til å ta tak i utfordringer, med trygghet og forutsigbarhet. Vårt fremste mål er å kunne tilby hjelp til deg som trenger det, når du trenger. Ved å tilby samtaler på video, sørger vi også for at hjelpen vår ikke er avhengig av faktorer som bosted og økonomi. Vi er opptatt av at alle som tar kontakt med oss får noe – det være seg samtaler, informasjon, råd eller veiledning til andre relevante hjelpetilbud. Kjernen i virksomheten vår er nettopp terapeutiske samtaleforløp. Vi utreder og stiller ikke diagnoser. I samtale med oss, møter vi deg som du er, uansett hva du strever med. Det bærende elementet i hjelpen vi gir er relasjonen mellom deg som tar kontakt og terapeuten din. Våre kjerneverdier, som vi bringer med inn i enhver samtale, er åpenhet, nysgjerrighet, empati, aksept, anerkjennelse, sammen med et genuint ønske om å hjelpe. Med dette ønsker vi å skape en god og trygg allianse, slik at vi sammen kan arbeide for å oppnå endringer i det som er vanskelig.

Hvorfor gjør vi dette?

Vi vet at nordmenn stadig strever med psyken sin, og at ungdom og unge voksne er særlig utsatt. Angst, depresjon, spiseforstyrrelser og selvskading, søvnvansker og uro er alle typer problematikk som det rapporteres om. Stadig flere blir også henvist, diagnostisert og medisinert i spesialisthelsetjenestene, som desperat melder om at kapasiteten deres er sprengt. Disse faktaene krever handling. I tråd med anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Verdens helse organisasjon, tror vi på at psykisk uhelse ikke bare må behandles, men også forebygges. Slik vil vi forhindre at plager blir til symptomer, og symptomer, med tid, til lidelse. Når de fleste psykiske lidelser dessuten debuterer i ungdomsårene og i ung voksen alder, når livet byr på store endringer – både i hjernen, kroppen og i det sosiale landskapet en ferdes i – betyr det at det er særlig viktig å rette fokus mot denne aldersgruppen. Med vårt samtaletilbud for nettopp ungdom og unge voksne, ønsker og tror vi at vi virkelig kan utgjøre en forskjell i kampen mot å bekjempe det som har blitt et av vår tids største folkehelseproblemer. Med tilbudet vårt ønsker vi å fremme god psykisk helse, som er en avgjørende ressurs for oppvekst, utdanning, jobb, relasjoner og livskvalitet. I et samfunn som vårt, skal ikke dette være lukrative, eksklusive goder, men heller rettigheter tilgjengelige for den som trenger det. Vi vil derfor tilby samtaler helt kostnadsfritt, uten krav til henvisning, bosted eller annet. Som ledd i å sikre vår tilgjengelighet ytterligere, og i henhold til FHIs anbefaling som skriver at arbeidet med barn og unges psykiske helse må skje der de befinner seg, er tilbudet vårt videobasert og heldigitalt. På denne måten tilbyr vi god hjelp til de som trenger det, når de trenger det, akkurat der de befinner seg.

Hvorfor gjør vi dette?

Vi vet at nordmenn stadig strever med psyken sin, og at ungdom og unge voksne er særlig utsatt. Angst, depresjon, spiseforstyrrelser og selvskading, søvnvansker og uro er alle typer problematikk som det rapporteres om. Stadig flere blir også henvist, diagnostisert og medisinert i spesialisthelsetjenestene, som desperat melder om at kapasiteten deres er sprengt. Disse faktaene krever handling. I tråd med anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Verdens helse organisasjon, tror vi på at psykisk uhelse ikke bare må behandles, men også forebygges. Slik vil vi forhindre at plager blir til symptomer, og symptomer, med tid, til lidelse. Når de fleste psykiske lidelser dessuten debuterer i ungdomsårene og i ung voksen alder, når livet byr på store endringer – både i hjernen, kroppen og i det sosiale landskapet en ferdes i – betyr det at det er særlig viktig å rette fokus mot denne aldersgruppen. Med vårt samtaletilbud for nettopp ungdom og unge voksne, ønsker og tror vi at vi virkelig kan utgjøre en forskjell i kampen mot å bekjempe det som har blitt et av vår tids største folkehelseproblemer. Med tilbudet vårt ønsker vi å fremme god psykisk helse, som er en avgjørende ressurs for oppvekst, utdanning, jobb, relasjoner og livskvalitet. I et samfunn som vårt, skal ikke dette være lukrative, eksklusive goder, men heller rettigheter tilgjengelige for den som trenger det. Vi vil derfor tilby samtaler helt kostnadsfritt, uten krav til henvisning, bosted eller annet. Som ledd i å sikre vår tilgjengelighet ytterligere, og i henhold til FHIs anbefaling som skriver at arbeidet med barn og unges psykiske helse må skje der de befinner seg, er tilbudet vårt videobasert og heldigitalt. På denne måten tilbyr vi god hjelp til de som trenger det, når de trenger det, akkurat der de befinner seg.

Hvordan sikrer vi kvalitet i tilbudet?

I Ung Samtale er vi opptatt av kvalitet i alle ledd av virksomheten vår. Vi ønsker å være tilbydere av et trygt og sikkert tilbud til de unge som tar kontakt med oss. Derfor er veiledning, internt for frivillige og eksternt for ansatte, et grunnelement i vår virksomhet, og noe vi bruker mye tid og ressurser på. Vi fører også journal, har gode rutiner for videreføring, og sørger for god opplæring og kursing for å holde oss faglig oppdatert. Slik kvalitetssikrer vi tilbudet vårt, sånn at alle unge som tar kontakt med oss får det vi vurderer som forsvarlig, nødvendig og trygg hjelp. Vi er også opptatt av å høre våre brukeres stemmer for å veilede oss. Vi samler derfor inn tilbakemeldinger, selvfølgelig helt anonymt, etter endte samtaleløp. Slik kan vi kan evaluere og forbedre oss i tråd med det brukerne våre mener og erfarer.

Hvordan sikrer vi kvalitet i tilbudet?

I Ung Samtale er vi opptatt av kvalitet i alle ledd av virksomheten vår. Vi ønsker å være tilbydere av et trygt og sikkert tilbud til de unge som tar kontakt med oss. Derfor er veiledning, internt for frivillige og eksternt for ansatte, et grunnelement i vår virksomhet, og noe vi bruker mye tid og ressurser på. Vi fører også journal, har gode rutiner for videreføring, og sørger for god opplæring og kursing for å holde oss faglig oppdatert. Slik kvalitetssikrer vi tilbudet vårt, sånn at alle unge som tar kontakt med oss får det vi vurderer som forsvarlig, nødvendig og trygg hjelp. Vi er også opptatt av å høre våre brukeres stemmer for å veilede oss. Vi samler derfor inn tilbakemeldinger, selvfølgelig helt anonymt, etter endte samtaleløp. Slik kan vi kan evaluere og forbedre oss i tråd med det brukerne våre mener og erfarer.

Kort om begrepene terapi og terapeut

Vi bruker begrepene ‘terapi’ og ‘terapeut’. Dette må ikke forveksles eller forstås som at vi driver psykologisk behandling, som er forbeholdt helsetjenester og helsepersonell med autorisasjon eller lisens. Vi bruker ‘terapi’ som beskrivelsen av aktiviteten vi, altså terapeutene, gjør, der vi aktivt og målrettet, basert på kunnskap og erfaring, prøver å imøtekomme brukernes psykiske helseproblem, med mål om endring og utvikling med samtalen som virkemiddel. Terapiene og terapeutene vurderes av en fagansvarlig spesialist, og vi retter oss etter fagetiske retningslinjer. "Terapi er en samlebetegnelse for all behandling, for eksempel medisinsk, psykologisk, fysikalsk eller naturmedisinsk terapi. Terapi og terapeut er ikke-beskyttede betegnelser som kan benyttes fritt" Skre, Ingunn B. (2021). Terapi i Store medisinske leksikon på snl.no.

Kort om begrepene terapi og terapeut

Vi bruker begrepene ‘terapi’ og ‘terapeut’. Dette må ikke forveksles eller forstås som at vi driver psykologisk behandling, som er forbeholdt helsetjenester og helsepersonell med autorisasjon eller lisens. Vi bruker ‘terapi’ som beskrivelsen av aktiviteten vi, altså terapeutene, gjør, der vi aktivt og målrettet, basert på kunnskap og erfaring, prøver å imøtekomme brukernes psykiske helseproblem, med mål om endring og utvikling med samtalen som virkemiddel. Terapiene og terapeutene vurderes av en fagansvarlig spesialist, og vi retter oss etter fagetiske retningslinjer. "Terapi er en samlebetegnelse for all behandling, for eksempel medisinsk, psykologisk, fysikalsk eller naturmedisinsk terapi. Terapi og terapeut er ikke-beskyttede betegnelser som kan benyttes fritt" Skre, Ingunn B. (2021). Terapi i Store medisinske leksikon på snl.no.

Send inn en forespørsel,
så kontakter vi deg så snart vi kan.

Send inn en forespørsel,
så kontakter vi deg så snart vi kan.

Send inn en forespørsel,
så kontakter vi deg så snart vi kan.