Om Ung Samtale

Ung Samtale tilbyr gratis videosamtaler til unge og unge voksne, fra 16 år og oppover - uten krav til henvisning eller bosted.

Videosamtalene holdes av dyktige terapeuter, både frivillige og ansatte som alle har kunnskap og erfaring med psykisk helse og terapi.

Hos oss får du en fast terapeut å snakke med. Det gjør at du kan ta tak i dine utfordringer over tid innenfor trygge rammer.

Mål

&

Visjon

Mål

&

Visjon

Mål

&

Visjon

Mål

Ung Samtale skal gjennom inkludering og trygge omgivelser tilby kostnads- og henvisningsfrie samtaleforløp til unge mennesker som trenger det. Tilbudet skal være av høy kvalitet, baseres på relasjon og empati, ha et fokus på mangfold og tilpasses brukerens behov. Samtalene gjennomføres av ansatte og frivillige, som blir gitt opplæring og kontinuerlig veiledning av kompetente fagpersoner. Vårt mål er at unge som tar kontakt med oss alltid skal bli sett og møtt, uansett hva de strever med.

Visjon

Å gi unge hjelpen de trenger,
når de trenger den.

Å gi unge hjelpen de trenger, når de trenger den

Styret

Terje Reed

Terapeutisk leder

terje.reed@ungsamtale.no

+47 973 08 232

Ria Sarin

Fagansvarlig Psykolog

ria.sarin@ungsamtale.no

+47 944 60 805

Johannes Lindh

Frivilligrepresentant

johannes.lindh@ungsamtale.no

Liam Oddekalv

Brukerrepresentant

hei@ungsamtale.no

Joakim Lian Sørli

Styrerepresentant

hei@ungsamtale.no

Terje Tandberg

Styrerepresentant

hei@ungsamtale.no

Aminah Iqbal

Styrerepresentant

hei@ungsamtale.no

Styret

Terje Reed

Terapeutisk leder

terje.reed@ungsamtale.no

+47 973 08 232

Ria Sarin

Fagansvarlig Psykolog

ria.sarin@ungsamtale.no

+47 944 60 805

Johannes Lindh

Frivilligrepresentant

johannes.lindh@ungsamtale.no

Liam Oddekalv

Brukerrepresentant

hei@ungsamtale.no

Joakim Lian Sørli

Styrerepresentant

hei@ungsamtale.no

Terje Tandberg

Styrerepresentant

hei@ungsamtale.no

Aminah Iqbal

Styrerepresentant

hei@ungsamtale.no

Styret

Terje Reed

Terapeutisk leder

terje.reed@ungsamtale.no

+47 973 08 232

Ria Sarin

Fagansvarlig Psykolog

ria.sarin@ungsamtale.no

+47 944 60 805

Johannes Lindh

Frivilligrepresentant

johannes.lindh@ungsamtale.no

Liam Oddekalv

Brukerrepresentant

hei@ungsamtale.no

Joakim Lian Sørli

Styrerepresentant

hei@ungsamtale.no

Terje Tandberg

Styrerepresentant

hei@ungsamtale.no

Aminah Iqbal

Styrerepresentant

hei@ungsamtale.no

Våre vedtekter

Vil du lese mer om våre vedtekter og formål kan du se vedtektene i helhet her

Våre vedtekter

Vil du lese mer om våre vedtekter og formål kan du se vedtektene i helhet her

Send inn en forespørsel,
så kontakter vi deg så snart vi kan.

Send inn en forespørsel,
så kontakter vi deg så snart vi kan.

Send inn en forespørsel,
så kontakter vi deg så snart vi kan.