Hvordan tenke positivt når livet svinger?

av Simran Tariq

Du har sikkert kjent på at livet byr på gode og dårlige dager. Det er helt normalt at noen dager ikke kjennes like bra som andre.

Men hva skjer når de dårlige dagene blir mange og det strekker seg ut over en lengre periode? Skal det være sånn for alltid? Og hvordan bryter man ut av dette mønsteret? 

Du har sikkert kjent på at livet byr på gode og dårlige dager. Det er helt normalt at noen dager ikke kjennes like bra som andre.

Men hva skjer når de dårlige dagene blir mange og det strekker seg ut over en lengre periode? Skal det være sånn for alltid? Og hvordan bryter man ut av dette mønsteret? 

Du har sikkert kjent på at livet byr på gode og dårlige dager. Det er helt normalt at noen dager ikke kjennes like bra som andre.

Men hva skjer når de dårlige dagene blir mange og det strekker seg ut over en lengre periode? Skal det være sånn for alltid? Og hvordan bryter man ut av dette mønsteret? 

Fastlåst mønster 

Livet kommer med sine utfordringer. Noen ganger kan alt kjennes vanskelig og de vonde følelsene ta overhånd. Da er det lett å sammenligne seg med andre og oppleve at det kun er eget liv som byr på utfordringer. Spesielt med sosiale medier der vi kun ser små øyeblikksbilder av andres tilsynelatende perfekte liv. Å sammenligne seg med andre kan forsterke følelsen av at en vanskelig periode er alt annet enn forbigående. En dårlig dag kan bli til mange, og plutselig kan vi kjenne oss låst i et negativt mønster.


Hvorfor ser jeg ingen utvei? 

Når de dårlige dagene blir mange og du kjenner deg nedstemt, kan det være vanskelig å se en utvei. Alt kjennes vanskelig og de negative tankene kan bli altoppslukende. Da gjør vi ofte mindre av det som gir positive følelser og vi blir mer isolert med de negative tankene. Dette smitter i neste rekke over på motivasjonen for å skape en endring, og vi kan kjenne oss tiltaksløse. Det som kanskje er en forbigående dårlig periode kan bli en negativ spiral. Dette er helt normalt, og litt sånn hjernen vår fungerer.

Jo mer plass vi vier til det negative, desto større vil akkurat de negative tankene bli. Vi blir mestere på å legge merke til det som går dårlig, og det blir vanskeligere å finne noe positivt ved egen tilværelse. Plutselig ser vi ingen utvei.  


Snu mønsteret 

Noe av det viktigste du kan gjøre i en dårlig periode er å ikke miste håpet eller endringsviljen. Det å kjenne på at livet noen ganger byr på utfordringer og at du kan komme deg over dem, er viktig for å bryte ut av den negative spiralen. Her kommer noen små tips for å snu mønsteret og la livet svinge oppover igjen.

 • Å akseptere situasjonen du står i. Når du står i noe vanskelig kan det være til hjelp å anerkjenne og akseptere de negative følelsene og tankene. Da kan du kanskje slippe unna følelsen av håpløshet og mangel på kontroll. Samtidig gir du et signal til deg selv om at ting er vanskelig her og nå, men ikke trenger å være sånn for alltid. 

 • Bli oppmerksom på det negative mønsteret. Selv om det negative blir altoppslukende, kommer livet med både gode og dårlige sider. Vær bevisst på at du vier mer oppmerksomhet til det negative i livet ditt og at det kan bidra til å holde deg fast i, og forstørre det vanskelige. Ta det negative fokuset «på fersken». 

 • Sett realistiske mål. Ved å bryte ned det vanskelige kan problemene bli mer håndterbare. På den måten kan du også få et større fokus på det du kan kontrollere, og dermed unngå å føle deg handlingslammet eller tiltaksløs.  

 • Utenfra perspektiv. Husk at livet faktisk svinger. Det vil være oppturer og nedturer, og når du står midt i en av de dypeste nedturene er det viktig å huske på at du ikke enda vet hva som finnes rundt neste sving. Ved å forsøke å ta et utenfra-perspektiv kan du rygge litt ut av det negative mønsteret. 

 • Gjør mer av det som gir deg glede. Når vi har det vanskelig slutter vi ofte med det som skaper mening og glede. Finn noen aktiviteter som gir deg en god følelse og gjør mer av det, selv om det kanskje føles feil akkurat nå. Da tvinger du hjernen til å fokusere på noe annet enn det som er vanskelig.


Noen ganger kan det være vanskelig å forstå at man er i en bølgedal og at livet vil svinge oppover igjen. Uten å bagatellisere det som kan være en ordentlig vanskelig periode, er det viktig å huske på at det er du som bestemmer hvordan du skal ha det. Hvis du likevel opplever at det du står i er for vanskelig å håndtere på egenhånd kan det være hjelpsomt å snakke med noen, for å kunne sortere tanker og følelser. Å finne en trygg person som tåler følelsene dine kan være viktig.

Livets svingninger kan også gi mulighet for vekst og læring, og gjøre deg enda bedre rustet for det livet kan by på. Om du kommer i en ny vanskelig periode kan du gjenkjenne den og bruke erfaringene du har med deg. 


Fastlåst mønster 

Livet kommer med sine utfordringer. Noen ganger kan alt kjennes vanskelig og de vonde følelsene ta overhånd. Da er det lett å sammenligne seg med andre og oppleve at det kun er eget liv som byr på utfordringer. Spesielt med sosiale medier der vi kun ser små øyeblikksbilder av andres tilsynelatende perfekte liv. Å sammenligne seg med andre kan forsterke følelsen av at en vanskelig periode er alt annet enn forbigående. En dårlig dag kan bli til mange, og plutselig kan vi kjenne oss låst i et negativt mønster.


Hvorfor ser jeg ingen utvei? 

Når de dårlige dagene blir mange og du kjenner deg nedstemt, kan det være vanskelig å se en utvei. Alt kjennes vanskelig og de negative tankene kan bli altoppslukende. Da gjør vi ofte mindre av det som gir positive følelser og vi blir mer isolert med de negative tankene. Dette smitter i neste rekke over på motivasjonen for å skape en endring, og vi kan kjenne oss tiltaksløse. Det som kanskje er en forbigående dårlig periode kan bli en negativ spiral. Dette er helt normalt, og litt sånn hjernen vår fungerer.

Jo mer plass vi vier til det negative, desto større vil akkurat de negative tankene bli. Vi blir mestere på å legge merke til det som går dårlig, og det blir vanskeligere å finne noe positivt ved egen tilværelse. Plutselig ser vi ingen utvei.  


Snu mønsteret 

Noe av det viktigste du kan gjøre i en dårlig periode er å ikke miste håpet eller endringsviljen. Det å kjenne på at livet noen ganger byr på utfordringer og at du kan komme deg over dem, er viktig for å bryte ut av den negative spiralen. Her kommer noen små tips for å snu mønsteret og la livet svinge oppover igjen.

 • Å akseptere situasjonen du står i. Når du står i noe vanskelig kan det være til hjelp å anerkjenne og akseptere de negative følelsene og tankene. Da kan du kanskje slippe unna følelsen av håpløshet og mangel på kontroll. Samtidig gir du et signal til deg selv om at ting er vanskelig her og nå, men ikke trenger å være sånn for alltid. 

 • Bli oppmerksom på det negative mønsteret. Selv om det negative blir altoppslukende, kommer livet med både gode og dårlige sider. Vær bevisst på at du vier mer oppmerksomhet til det negative i livet ditt og at det kan bidra til å holde deg fast i, og forstørre det vanskelige. Ta det negative fokuset «på fersken». 

 • Sett realistiske mål. Ved å bryte ned det vanskelige kan problemene bli mer håndterbare. På den måten kan du også få et større fokus på det du kan kontrollere, og dermed unngå å føle deg handlingslammet eller tiltaksløs.  

 • Utenfra perspektiv. Husk at livet faktisk svinger. Det vil være oppturer og nedturer, og når du står midt i en av de dypeste nedturene er det viktig å huske på at du ikke enda vet hva som finnes rundt neste sving. Ved å forsøke å ta et utenfra-perspektiv kan du rygge litt ut av det negative mønsteret. 

 • Gjør mer av det som gir deg glede. Når vi har det vanskelig slutter vi ofte med det som skaper mening og glede. Finn noen aktiviteter som gir deg en god følelse og gjør mer av det, selv om det kanskje føles feil akkurat nå. Da tvinger du hjernen til å fokusere på noe annet enn det som er vanskelig.


Noen ganger kan det være vanskelig å forstå at man er i en bølgedal og at livet vil svinge oppover igjen. Uten å bagatellisere det som kan være en ordentlig vanskelig periode, er det viktig å huske på at det er du som bestemmer hvordan du skal ha det. Hvis du likevel opplever at det du står i er for vanskelig å håndtere på egenhånd kan det være hjelpsomt å snakke med noen, for å kunne sortere tanker og følelser. Å finne en trygg person som tåler følelsene dine kan være viktig.

Livets svingninger kan også gi mulighet for vekst og læring, og gjøre deg enda bedre rustet for det livet kan by på. Om du kommer i en ny vanskelig periode kan du gjenkjenne den og bruke erfaringene du har med deg. 


Fastlåst mønster 

Livet kommer med sine utfordringer. Noen ganger kan alt kjennes vanskelig og de vonde følelsene ta overhånd. Da er det lett å sammenligne seg med andre og oppleve at det kun er eget liv som byr på utfordringer. Spesielt med sosiale medier der vi kun ser små øyeblikksbilder av andres tilsynelatende perfekte liv. Å sammenligne seg med andre kan forsterke følelsen av at en vanskelig periode er alt annet enn forbigående. En dårlig dag kan bli til mange, og plutselig kan vi kjenne oss låst i et negativt mønster.


Hvorfor ser jeg ingen utvei? 

Når de dårlige dagene blir mange og du kjenner deg nedstemt, kan det være vanskelig å se en utvei. Alt kjennes vanskelig og de negative tankene kan bli altoppslukende. Da gjør vi ofte mindre av det som gir positive følelser og vi blir mer isolert med de negative tankene. Dette smitter i neste rekke over på motivasjonen for å skape en endring, og vi kan kjenne oss tiltaksløse. Det som kanskje er en forbigående dårlig periode kan bli en negativ spiral. Dette er helt normalt, og litt sånn hjernen vår fungerer.

Jo mer plass vi vier til det negative, desto større vil akkurat de negative tankene bli. Vi blir mestere på å legge merke til det som går dårlig, og det blir vanskeligere å finne noe positivt ved egen tilværelse. Plutselig ser vi ingen utvei.  


Snu mønsteret 

Noe av det viktigste du kan gjøre i en dårlig periode er å ikke miste håpet eller endringsviljen. Det å kjenne på at livet noen ganger byr på utfordringer og at du kan komme deg over dem, er viktig for å bryte ut av den negative spiralen. Her kommer noen små tips for å snu mønsteret og la livet svinge oppover igjen.

 • Å akseptere situasjonen du står i. Når du står i noe vanskelig kan det være til hjelp å anerkjenne og akseptere de negative følelsene og tankene. Da kan du kanskje slippe unna følelsen av håpløshet og mangel på kontroll. Samtidig gir du et signal til deg selv om at ting er vanskelig her og nå, men ikke trenger å være sånn for alltid. 

 • Bli oppmerksom på det negative mønsteret. Selv om det negative blir altoppslukende, kommer livet med både gode og dårlige sider. Vær bevisst på at du vier mer oppmerksomhet til det negative i livet ditt og at det kan bidra til å holde deg fast i, og forstørre det vanskelige. Ta det negative fokuset «på fersken». 

 • Sett realistiske mål. Ved å bryte ned det vanskelige kan problemene bli mer håndterbare. På den måten kan du også få et større fokus på det du kan kontrollere, og dermed unngå å føle deg handlingslammet eller tiltaksløs.  

 • Utenfra perspektiv. Husk at livet faktisk svinger. Det vil være oppturer og nedturer, og når du står midt i en av de dypeste nedturene er det viktig å huske på at du ikke enda vet hva som finnes rundt neste sving. Ved å forsøke å ta et utenfra-perspektiv kan du rygge litt ut av det negative mønsteret. 

 • Gjør mer av det som gir deg glede. Når vi har det vanskelig slutter vi ofte med det som skaper mening og glede. Finn noen aktiviteter som gir deg en god følelse og gjør mer av det, selv om det kanskje føles feil akkurat nå. Da tvinger du hjernen til å fokusere på noe annet enn det som er vanskelig.


Noen ganger kan det være vanskelig å forstå at man er i en bølgedal og at livet vil svinge oppover igjen. Uten å bagatellisere det som kan være en ordentlig vanskelig periode, er det viktig å huske på at det er du som bestemmer hvordan du skal ha det. Hvis du likevel opplever at det du står i er for vanskelig å håndtere på egenhånd kan det være hjelpsomt å snakke med noen, for å kunne sortere tanker og følelser. Å finne en trygg person som tåler følelsene dine kan være viktig.

Livets svingninger kan også gi mulighet for vekst og læring, og gjøre deg enda bedre rustet for det livet kan by på. Om du kommer i en ny vanskelig periode kan du gjenkjenne den og bruke erfaringene du har med deg.