Hvordan påvirker selvfølelsen deg?

av Simran Tariq

Du har kanskje hørt om god og dårlig selvfølelse, men hva ligger egentlig i dette begrepet?

Hva er forskjellen på selvfølelse og selvtillit? Hvilken betydning har selvfølelsen for hverdagslivet vårt? Og kan man utvikle selvfølelsen? I så fall; hvordan? 

Du har kanskje hørt om god og dårlig selvfølelse, men hva ligger egentlig i dette begrepet?

Hva er forskjellen på selvfølelse og selvtillit? Hvilken betydning har selvfølelsen for hverdagslivet vårt? Og kan man utvikle selvfølelsen? I så fall; hvordan? 

Du har kanskje hørt om god og dårlig selvfølelse, men hva ligger egentlig i dette begrepet?

Hva er forskjellen på selvfølelse og selvtillit? Hvilken betydning har selvfølelsen for hverdagslivet vårt? Og kan man utvikle selvfølelsen? I så fall; hvordan? 

Hva er selvfølelse? 

Selvfølelse omhandler verdien vi tillegger oss selv. En opplevelse av egen identitet, og måten man forstår seg selv på i forhold til andre. Det er en vurdering en gjør av egne gode og dårlige sider, og vil blant annet påvirke samspillet med andre mennesker. Selvtillit er et annet begrep, som i større grad handler om troen man har på egne evner, og har sammenheng med det man får til eller evner å gjøre. Til forskjell handler selvfølelse mer om bevissthet rundt egen verdi. 


Hvordan utvikles og påvirkes selvfølelsen?

Selvfølelse er noe som utvikles kontinuerlig helt fra barndommen av, og avhenger av samspill, samhandling og kontakt med nære voksne. Den utvikles gjennom opplevelser av hvordan våre behov og følelser blir møtt. Eksempelvis å bli møtt med anerkjennelse ved mestring og glede, og forståelse og validering ved sinne eller tristhet. Disse erfaringene skaper et rammeverk for hvordan andre og en selv tåler emosjonene og behovene våre.

Dette blir dermed byggeklosser for hvordan vi kan navigere i samfunnet. Erfaringene gjennom livet kan derfor bli et grunnlag for hvordan man inngår i andre relasjoner, og hvilken plass man naturlig tar eller opplever at man fortjener.


Dette gjør dårlig selvfølelse med oss

Alle vil ha svingninger i selvfølelsen og det er normalt å tvile på seg selv eller føle seg usikker i noen situasjoner, for eksempel i en situasjon der man får mye oppmerksomhet. Å bli mindre trygg i en helt ny og ukjent setting kan altså være helt normalt. Det er likevel et strevsomt prosjekt å alltid måle selvfølelsen sin etter prestasjon i slike situasjoner. Det å føle seg verdifull uavhengig av prestasjon er derfor et viktig aspekt ved en god selvfølelse. Da er det plutselig ikke så farlig å kjenne på usikkerhet noen ganger, for det avgjør ikke hvor verdifull man opplever seg selv. 

For noen vil likevel selvfølelsen være lav uavhengig av situasjon, noe som kan gjøre at man møter alle mennesker med en utrygghet og mindreverdighet. I tillegg kan man være svært streng og dømmende mot seg selv i etterkant av ulike situasjoner. Man styres av en indre kritiker. Det kan gjøre det vanskelig å være sosial, å være seg selv rundt andre, å føle seg sett, forstått og få sine behov dekket i relasjoner med andre.

Dårlig selvfølelse kan gå utover livsgleden og gjøre at man føler seg mislykket, trist og til tider lite verdsatt i relasjon med andre. Mennesker med lav selvfølelse kan for eksempel være gode på å tilpasse seg andres behov, men mindre gode på å ta vare på eller uttrykke egne behov. Det kan forsterke følelsen av mindreverd og tristhet fordi man opplever at man ikke blir verdsatt av andre.


Derfor er det viktig å jobbe med selvfølelsen

En god selvfølelse kan skape trygghet, en følelse av verdifullhet og god kontakt med egne følelser og behov. Det kan gjøre det lettere å møte andre mennesker med trygghet, tørre å si hva man mener, ikke være redd for å feile og være trygg på at man er god nok som man er. I neste rekke vil det kunne hjelpe oss med å forstå andres følelser, gjøre det lettere å vende fokuset utover og være oppmerksom på andre rundt oss. Ved å være i kontakt med egne følelser kan det ofte være lettere å inngå gode relasjoner med de rundt oss. Ved å være trygg på seg selv kan man også være en trygghet for andre. 


Hvordan bedre selvfølelsen?

Det kan virke overveldende å plutselig skulle endre måten man tenker om seg selv på, eller hvordan man reagerer i møte med andre. Her kommer noen tips som kan være nyttige for å utvikle selvfølelsen.  • Å være bevisst egen selvfølelse. Det å forstå at alle har en selvfølelse og bli mer bevisst på egne vurderinger av en selv kan være svært nyttig. Ofte skjer vurderingene så automatisk at vi ikke rekker å legge merke til dem. Stopp opp og kjenn etter. Er du for streng med deg selv? 

 • Skill mellom selvfølelse og selvtillit. Det vil alltid være ting man ikke klarer, eller som man presterer dårligere i. Tren deg på å skille mellom troen du har på egne evner, selvtillit, og vurderingen du gjør av deg selv som individ. Du kan være verdifull selv om du ikke presterer bra! 

 • Vær nysgjerrig på den indre kritikeren. Vær utforskende i møte med egne tanker, reaksjoner og handlinger. Still spørsmålstegn ved tankene som dukker opp eller “sett dem på prøve”. “Jeg sier alltid feil ting til feil tid”, kan være en automatisk tanke som dukker opp i etterkant av sosiale settinger. Da kan en idé være å heller tenke “Hvorfor føler jeg at jeg sa noe feil nå?”.

 • Snakk om det. Å måtte sette ord på egne tanker kan sette ting i perspektiv og være med å utfordre den indre kritikeren. På den måten kan man sortere tanker, følelser og selvkritikk. Den indre kritikeren kan ofte bli ordentlig kritisk når den får snakke fritt inni hodet vårt. Husk at det er mange som kan streve med selvfølelsen og ofte kan det kjennes tungt å skulle endre på noe som foregår inni deg på automatikk. Ikke vær for streng med deg selv! Du er allerede på god vei ved å bli bedre kjent med hva en god selvfølelse innebærer. Hva er selvfølelse? 

Selvfølelse omhandler verdien vi tillegger oss selv. En opplevelse av egen identitet, og måten man forstår seg selv på i forhold til andre. Det er en vurdering en gjør av egne gode og dårlige sider, og vil blant annet påvirke samspillet med andre mennesker. Selvtillit er et annet begrep, som i større grad handler om troen man har på egne evner, og har sammenheng med det man får til eller evner å gjøre. Til forskjell handler selvfølelse mer om bevissthet rundt egen verdi. 


Hvordan utvikles og påvirkes selvfølelsen?

Selvfølelse er noe som utvikles kontinuerlig helt fra barndommen av, og avhenger av samspill, samhandling og kontakt med nære voksne. Den utvikles gjennom opplevelser av hvordan våre behov og følelser blir møtt. Eksempelvis å bli møtt med anerkjennelse ved mestring og glede, og forståelse og validering ved sinne eller tristhet. Disse erfaringene skaper et rammeverk for hvordan andre og en selv tåler emosjonene og behovene våre.

Dette blir dermed byggeklosser for hvordan vi kan navigere i samfunnet. Erfaringene gjennom livet kan derfor bli et grunnlag for hvordan man inngår i andre relasjoner, og hvilken plass man naturlig tar eller opplever at man fortjener.


Dette gjør dårlig selvfølelse med oss

Alle vil ha svingninger i selvfølelsen og det er normalt å tvile på seg selv eller føle seg usikker i noen situasjoner, for eksempel i en situasjon der man får mye oppmerksomhet. Å bli mindre trygg i en helt ny og ukjent setting kan altså være helt normalt. Det er likevel et strevsomt prosjekt å alltid måle selvfølelsen sin etter prestasjon i slike situasjoner. Det å føle seg verdifull uavhengig av prestasjon er derfor et viktig aspekt ved en god selvfølelse. Da er det plutselig ikke så farlig å kjenne på usikkerhet noen ganger, for det avgjør ikke hvor verdifull man opplever seg selv. 

For noen vil likevel selvfølelsen være lav uavhengig av situasjon, noe som kan gjøre at man møter alle mennesker med en utrygghet og mindreverdighet. I tillegg kan man være svært streng og dømmende mot seg selv i etterkant av ulike situasjoner. Man styres av en indre kritiker. Det kan gjøre det vanskelig å være sosial, å være seg selv rundt andre, å føle seg sett, forstått og få sine behov dekket i relasjoner med andre.

Dårlig selvfølelse kan gå utover livsgleden og gjøre at man føler seg mislykket, trist og til tider lite verdsatt i relasjon med andre. Mennesker med lav selvfølelse kan for eksempel være gode på å tilpasse seg andres behov, men mindre gode på å ta vare på eller uttrykke egne behov. Det kan forsterke følelsen av mindreverd og tristhet fordi man opplever at man ikke blir verdsatt av andre.


Derfor er det viktig å jobbe med selvfølelsen

En god selvfølelse kan skape trygghet, en følelse av verdifullhet og god kontakt med egne følelser og behov. Det kan gjøre det lettere å møte andre mennesker med trygghet, tørre å si hva man mener, ikke være redd for å feile og være trygg på at man er god nok som man er. I neste rekke vil det kunne hjelpe oss med å forstå andres følelser, gjøre det lettere å vende fokuset utover og være oppmerksom på andre rundt oss. Ved å være i kontakt med egne følelser kan det ofte være lettere å inngå gode relasjoner med de rundt oss. Ved å være trygg på seg selv kan man også være en trygghet for andre. 


Hvordan bedre selvfølelsen?

Det kan virke overveldende å plutselig skulle endre måten man tenker om seg selv på, eller hvordan man reagerer i møte med andre. Her kommer noen tips som kan være nyttige for å utvikle selvfølelsen.  • Å være bevisst egen selvfølelse. Det å forstå at alle har en selvfølelse og bli mer bevisst på egne vurderinger av en selv kan være svært nyttig. Ofte skjer vurderingene så automatisk at vi ikke rekker å legge merke til dem. Stopp opp og kjenn etter. Er du for streng med deg selv? 

 • Skill mellom selvfølelse og selvtillit. Det vil alltid være ting man ikke klarer, eller som man presterer dårligere i. Tren deg på å skille mellom troen du har på egne evner, selvtillit, og vurderingen du gjør av deg selv som individ. Du kan være verdifull selv om du ikke presterer bra! 

 • Vær nysgjerrig på den indre kritikeren. Vær utforskende i møte med egne tanker, reaksjoner og handlinger. Still spørsmålstegn ved tankene som dukker opp eller “sett dem på prøve”. “Jeg sier alltid feil ting til feil tid”, kan være en automatisk tanke som dukker opp i etterkant av sosiale settinger. Da kan en idé være å heller tenke “Hvorfor føler jeg at jeg sa noe feil nå?”.

 • Snakk om det. Å måtte sette ord på egne tanker kan sette ting i perspektiv og være med å utfordre den indre kritikeren. På den måten kan man sortere tanker, følelser og selvkritikk. Den indre kritikeren kan ofte bli ordentlig kritisk når den får snakke fritt inni hodet vårt. Husk at det er mange som kan streve med selvfølelsen og ofte kan det kjennes tungt å skulle endre på noe som foregår inni deg på automatikk. Ikke vær for streng med deg selv! Du er allerede på god vei ved å bli bedre kjent med hva en god selvfølelse innebærer. Hva er selvfølelse? 

Selvfølelse omhandler verdien vi tillegger oss selv. En opplevelse av egen identitet, og måten man forstår seg selv på i forhold til andre. Det er en vurdering en gjør av egne gode og dårlige sider, og vil blant annet påvirke samspillet med andre mennesker. Selvtillit er et annet begrep, som i større grad handler om troen man har på egne evner, og har sammenheng med det man får til eller evner å gjøre. Til forskjell handler selvfølelse mer om bevissthet rundt egen verdi. 


Hvordan utvikles og påvirkes selvfølelsen?

Selvfølelse er noe som utvikles kontinuerlig helt fra barndommen av, og avhenger av samspill, samhandling og kontakt med nære voksne. Den utvikles gjennom opplevelser av hvordan våre behov og følelser blir møtt. Eksempelvis å bli møtt med anerkjennelse ved mestring og glede, og forståelse og validering ved sinne eller tristhet. Disse erfaringene skaper et rammeverk for hvordan andre og en selv tåler emosjonene og behovene våre.

Dette blir dermed byggeklosser for hvordan vi kan navigere i samfunnet. Erfaringene gjennom livet kan derfor bli et grunnlag for hvordan man inngår i andre relasjoner, og hvilken plass man naturlig tar eller opplever at man fortjener.


Dette gjør dårlig selvfølelse med oss

Alle vil ha svingninger i selvfølelsen og det er normalt å tvile på seg selv eller føle seg usikker i noen situasjoner, for eksempel i en situasjon der man får mye oppmerksomhet. Å bli mindre trygg i en helt ny og ukjent setting kan altså være helt normalt. Det er likevel et strevsomt prosjekt å alltid måle selvfølelsen sin etter prestasjon i slike situasjoner. Det å føle seg verdifull uavhengig av prestasjon er derfor et viktig aspekt ved en god selvfølelse. Da er det plutselig ikke så farlig å kjenne på usikkerhet noen ganger, for det avgjør ikke hvor verdifull man opplever seg selv. 

For noen vil likevel selvfølelsen være lav uavhengig av situasjon, noe som kan gjøre at man møter alle mennesker med en utrygghet og mindreverdighet. I tillegg kan man være svært streng og dømmende mot seg selv i etterkant av ulike situasjoner. Man styres av en indre kritiker. Det kan gjøre det vanskelig å være sosial, å være seg selv rundt andre, å føle seg sett, forstått og få sine behov dekket i relasjoner med andre.

Dårlig selvfølelse kan gå utover livsgleden og gjøre at man føler seg mislykket, trist og til tider lite verdsatt i relasjon med andre. Mennesker med lav selvfølelse kan for eksempel være gode på å tilpasse seg andres behov, men mindre gode på å ta vare på eller uttrykke egne behov. Det kan forsterke følelsen av mindreverd og tristhet fordi man opplever at man ikke blir verdsatt av andre.


Derfor er det viktig å jobbe med selvfølelsen

En god selvfølelse kan skape trygghet, en følelse av verdifullhet og god kontakt med egne følelser og behov. Det kan gjøre det lettere å møte andre mennesker med trygghet, tørre å si hva man mener, ikke være redd for å feile og være trygg på at man er god nok som man er. I neste rekke vil det kunne hjelpe oss med å forstå andres følelser, gjøre det lettere å vende fokuset utover og være oppmerksom på andre rundt oss. Ved å være i kontakt med egne følelser kan det ofte være lettere å inngå gode relasjoner med de rundt oss. Ved å være trygg på seg selv kan man også være en trygghet for andre. 


Hvordan bedre selvfølelsen?

Det kan virke overveldende å plutselig skulle endre måten man tenker om seg selv på, eller hvordan man reagerer i møte med andre. Her kommer noen tips som kan være nyttige for å utvikle selvfølelsen.  • Å være bevisst egen selvfølelse. Det å forstå at alle har en selvfølelse og bli mer bevisst på egne vurderinger av en selv kan være svært nyttig. Ofte skjer vurderingene så automatisk at vi ikke rekker å legge merke til dem. Stopp opp og kjenn etter. Er du for streng med deg selv? 

 • Skill mellom selvfølelse og selvtillit. Det vil alltid være ting man ikke klarer, eller som man presterer dårligere i. Tren deg på å skille mellom troen du har på egne evner, selvtillit, og vurderingen du gjør av deg selv som individ. Du kan være verdifull selv om du ikke presterer bra! 

 • Vær nysgjerrig på den indre kritikeren. Vær utforskende i møte med egne tanker, reaksjoner og handlinger. Still spørsmålstegn ved tankene som dukker opp eller “sett dem på prøve”. “Jeg sier alltid feil ting til feil tid”, kan være en automatisk tanke som dukker opp i etterkant av sosiale settinger. Da kan en idé være å heller tenke “Hvorfor føler jeg at jeg sa noe feil nå?”.

 • Snakk om det. Å måtte sette ord på egne tanker kan sette ting i perspektiv og være med å utfordre den indre kritikeren. På den måten kan man sortere tanker, følelser og selvkritikk. Den indre kritikeren kan ofte bli ordentlig kritisk når den får snakke fritt inni hodet vårt. Husk at det er mange som kan streve med selvfølelsen og ofte kan det kjennes tungt å skulle endre på noe som foregår inni deg på automatikk. Ikke vær for streng med deg selv! Du er allerede på god vei ved å bli bedre kjent med hva en god selvfølelse innebærer.