Hjelper det å snakke med noen som ikke er psykolog?

av Jonas Ressem

Kø eller kroner? Det er lange ventelister ved psykiske helsetilbud og vil man hoppe over køen koster det dyrt å gå privat. Men finnes det andre muligheter.

Kø eller kroner? Det er lange ventelister ved psykiske helsetilbud og vil man hoppe over køen koster det dyrt å gå privat. Men finnes det andre muligheter.

Kø eller kroner? Det er lange ventelister ved psykiske helsetilbud og vil man hoppe over køen koster det dyrt å gå privat. Men finnes det andre muligheter.

Gratis samtaleterapi - uten henvisning

Ung Samtale er et lavterskeltilbud og tilbyr gratis online samtaleterapi for ungdom og unge voksne som vil snakke med noen og få støtte og hjelp med sine problemer. Og dèt helt uten henvisning. Vi som jobber som terapeuter er ikke psykologer i vår rolle her, og vi driver heller ikke med klinisk behandling eller diagnostisering. Dog har vi bred kompetanse og stort engasjement for det vi driver med, og kan derfor tilby gode, trygge samtaler.

Først og fremst er vi lyttende og støttende medmennesker, og for mange kan det være godt nok. Men er det like bra som å gå til psykolog? 

Et godt og forsvarlig alternativ til psykolog


Psykologer følger helsepersonelloven, som skal bidra til å sikre god og forsvarlig helsehjelp. Men hva med lavterskeltilbud og samtaleterapeuter som ikke er underlagt denne loven? Vi i Ung Samtale er for eksempel ikke bundet av denne loven, selv om vi bruker loven som veiledende retningslinjer og utgangspunkt for vår virksomhet (f.eks. med tanke på taushetsplikt). Hvordan vet du da at du får god hjelp?

 • En terapeutisk effekt kan oppstå selv om det ikke er behandling

  Det å snakke med noen utenom familien eller vennegjengen kan ha en terapeutisk effekt. Ofte hjelper det å få snakket fortrolig ut og reflektere sammen med en nøytral person som har taushetsplikt. Dette har jeg sett hos mange av de klientene jeg har snakket med. Lav terskel kan gi høy effekt. 


 • Relasjon og personlig egnethet er minst like viktig som metoder

  Forskning viser at det ikke er noen vesentlig forskjell mellom de ulike metodene innen psykoterapi. Ofte er det mer avgjørende hvilken relasjon terapeuten og klienten har. Arbeidsallianse, empati, optimisme, varme, ekthet, og ydmykhet er viktig. Det er faktorer som rører ved personlige egenskaper og omsorg, og ikke spesifikke teknikker eller råd. Selv har jeg erfart at om bare relasjonen til den jeg snakker med er god, så har det ikke så mye å si hvilke metoder, teknikker eller verktøy jeg benytter meg av.  


 • Tilbakemelding som kvalitetssikring

  Gjennom veiledning og tilbakemelding på hvordan man opptrer i terapeutrollen kan man utvikle seg til å bli en bedre terapeut. Det kan til og med være viktigere enn årevis med erfaring. Som terapeut i Ung Samtale er jeg så heldig at jeg får regelmessig veiledning av en dyktig psykolog, både individuelt og i gruppe. Det har absolutt bidratt til at jeg har blitt en bedre terapeut. 


 • Et nyttig tilbud er viktigere enn navnet på tilbudet

  Det er forskjell på hva en pasient trenger i en akuttpsykiatrisk avdeling og i et lavterskeltilbud. Vi i Ung Samtale kjenner vår kompetanse, og begrensningene for den, og i samråd med deg kan vi henvise videre om vi tenker det kan være behov for psykolog. Uansett kan Ung Samtale være et godt tilbud om du ikke føler deg komfortabel med å gå til psykolog, eller om du står på venteliste, har fått avslag eller bare ikke vet helt hvor du skal gå for å få hjelp.  


Konklusjon

Et tilbud er ikke nødvendigvis bedre enn et annet. Så lenge du blir møtt av en egnet person som ønsker å hjelpe, og som gjør at du føler deg sett og hørt, så kan det være akkurat det du trenger. Det er normalt korte ventelister i Ung Samtale.

Det er gratis å snakke med oss, og du slipper det umulige valget jeg presenterte øverst i artikkelen. Prøv det! Vi er her for deg, når du trenger det. Referanser

Fagerbakk, S. A., Sørhøy, S. H., Nilsen, T., & Laugen, N. J. (2023). Does clinical training improve mentalization skills in future therapists? A comparison of first and last year students of clinical psychology and of engineering [Original Research]. Frontiers in Psychology, 14. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1066154 

McAleavey, A. A., Youn, S. J., Xiao, H., Castonguay, L. G., Hayes, J. A., & Locke, B. D. (2019). Effectiveness of routine psychotherapy: Method matters. Psychotherapy Research, 29(2), 139-156. https://doi.org/10.1080/10503307.2017.1395921 

Spilde, I. (2020). Hvorfor virker samtaleterapi mot psykiske lidelser? Retrieved 21.11 from https://www.forskning.no/psykologi/hvorfor-virker-samtaleterapi-mot-psykiske-lidelser/1788670

Spilde, I., & Jakobsen, S. E. (2023). Kan pasienter bli like friske av å snakke med en som ikke er psykolog? Retrieved 21.11 from https://www.forskning.no/helse-psykisk-helse-psykiske-lidelser/kan-pasienter-bli-like-friske-av-a-snakke-med-en-som-ikke-er-psykolog/2236238

 

Gratis samtaleterapi - uten henvisning

Ung Samtale er et lavterskeltilbud og tilbyr gratis online samtaleterapi for ungdom og unge voksne som vil snakke med noen og få støtte og hjelp med sine problemer. Og dèt helt uten henvisning. Vi som jobber som terapeuter er ikke psykologer i vår rolle her, og vi driver heller ikke med klinisk behandling eller diagnostisering. Dog har vi bred kompetanse og stort engasjement for det vi driver med, og kan derfor tilby gode, trygge samtaler.

Først og fremst er vi lyttende og støttende medmennesker, og for mange kan det være godt nok. Men er det like bra som å gå til psykolog? 

Et godt og forsvarlig alternativ til psykolog


Psykologer følger helsepersonelloven, som skal bidra til å sikre god og forsvarlig helsehjelp. Men hva med lavterskeltilbud og samtaleterapeuter som ikke er underlagt denne loven? Vi i Ung Samtale er for eksempel ikke bundet av denne loven, selv om vi bruker loven som veiledende retningslinjer og utgangspunkt for vår virksomhet (f.eks. med tanke på taushetsplikt). Hvordan vet du da at du får god hjelp?

 • En terapeutisk effekt kan oppstå selv om det ikke er behandling

  Det å snakke med noen utenom familien eller vennegjengen kan ha en terapeutisk effekt. Ofte hjelper det å få snakket fortrolig ut og reflektere sammen med en nøytral person som har taushetsplikt. Dette har jeg sett hos mange av de klientene jeg har snakket med. Lav terskel kan gi høy effekt. 


 • Relasjon og personlig egnethet er minst like viktig som metoder

  Forskning viser at det ikke er noen vesentlig forskjell mellom de ulike metodene innen psykoterapi. Ofte er det mer avgjørende hvilken relasjon terapeuten og klienten har. Arbeidsallianse, empati, optimisme, varme, ekthet, og ydmykhet er viktig. Det er faktorer som rører ved personlige egenskaper og omsorg, og ikke spesifikke teknikker eller råd. Selv har jeg erfart at om bare relasjonen til den jeg snakker med er god, så har det ikke så mye å si hvilke metoder, teknikker eller verktøy jeg benytter meg av.  


 • Tilbakemelding som kvalitetssikring

  Gjennom veiledning og tilbakemelding på hvordan man opptrer i terapeutrollen kan man utvikle seg til å bli en bedre terapeut. Det kan til og med være viktigere enn årevis med erfaring. Som terapeut i Ung Samtale er jeg så heldig at jeg får regelmessig veiledning av en dyktig psykolog, både individuelt og i gruppe. Det har absolutt bidratt til at jeg har blitt en bedre terapeut. 


 • Et nyttig tilbud er viktigere enn navnet på tilbudet

  Det er forskjell på hva en pasient trenger i en akuttpsykiatrisk avdeling og i et lavterskeltilbud. Vi i Ung Samtale kjenner vår kompetanse, og begrensningene for den, og i samråd med deg kan vi henvise videre om vi tenker det kan være behov for psykolog. Uansett kan Ung Samtale være et godt tilbud om du ikke føler deg komfortabel med å gå til psykolog, eller om du står på venteliste, har fått avslag eller bare ikke vet helt hvor du skal gå for å få hjelp.  


Konklusjon

Et tilbud er ikke nødvendigvis bedre enn et annet. Så lenge du blir møtt av en egnet person som ønsker å hjelpe, og som gjør at du føler deg sett og hørt, så kan det være akkurat det du trenger. Det er normalt korte ventelister i Ung Samtale.

Det er gratis å snakke med oss, og du slipper det umulige valget jeg presenterte øverst i artikkelen. Prøv det! Vi er her for deg, når du trenger det. Referanser

Fagerbakk, S. A., Sørhøy, S. H., Nilsen, T., & Laugen, N. J. (2023). Does clinical training improve mentalization skills in future therapists? A comparison of first and last year students of clinical psychology and of engineering [Original Research]. Frontiers in Psychology, 14. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1066154 

McAleavey, A. A., Youn, S. J., Xiao, H., Castonguay, L. G., Hayes, J. A., & Locke, B. D. (2019). Effectiveness of routine psychotherapy: Method matters. Psychotherapy Research, 29(2), 139-156. https://doi.org/10.1080/10503307.2017.1395921 

Spilde, I. (2020). Hvorfor virker samtaleterapi mot psykiske lidelser? Retrieved 21.11 from https://www.forskning.no/psykologi/hvorfor-virker-samtaleterapi-mot-psykiske-lidelser/1788670

Spilde, I., & Jakobsen, S. E. (2023). Kan pasienter bli like friske av å snakke med en som ikke er psykolog? Retrieved 21.11 from https://www.forskning.no/helse-psykisk-helse-psykiske-lidelser/kan-pasienter-bli-like-friske-av-a-snakke-med-en-som-ikke-er-psykolog/2236238

 

Gratis samtaleterapi - uten henvisning

Ung Samtale er et lavterskeltilbud og tilbyr gratis online samtaleterapi for ungdom og unge voksne som vil snakke med noen og få støtte og hjelp med sine problemer. Og dèt helt uten henvisning. Vi som jobber som terapeuter er ikke psykologer i vår rolle her, og vi driver heller ikke med klinisk behandling eller diagnostisering. Dog har vi bred kompetanse og stort engasjement for det vi driver med, og kan derfor tilby gode, trygge samtaler.

Først og fremst er vi lyttende og støttende medmennesker, og for mange kan det være godt nok. Men er det like bra som å gå til psykolog? 

Et godt og forsvarlig alternativ til psykolog


Psykologer følger helsepersonelloven, som skal bidra til å sikre god og forsvarlig helsehjelp. Men hva med lavterskeltilbud og samtaleterapeuter som ikke er underlagt denne loven? Vi i Ung Samtale er for eksempel ikke bundet av denne loven, selv om vi bruker loven som veiledende retningslinjer og utgangspunkt for vår virksomhet (f.eks. med tanke på taushetsplikt). Hvordan vet du da at du får god hjelp?

 • En terapeutisk effekt kan oppstå selv om det ikke er behandling

  Det å snakke med noen utenom familien eller vennegjengen kan ha en terapeutisk effekt. Ofte hjelper det å få snakket fortrolig ut og reflektere sammen med en nøytral person som har taushetsplikt. Dette har jeg sett hos mange av de klientene jeg har snakket med. Lav terskel kan gi høy effekt. 


 • Relasjon og personlig egnethet er minst like viktig som metoder

  Forskning viser at det ikke er noen vesentlig forskjell mellom de ulike metodene innen psykoterapi. Ofte er det mer avgjørende hvilken relasjon terapeuten og klienten har. Arbeidsallianse, empati, optimisme, varme, ekthet, og ydmykhet er viktig. Det er faktorer som rører ved personlige egenskaper og omsorg, og ikke spesifikke teknikker eller råd. Selv har jeg erfart at om bare relasjonen til den jeg snakker med er god, så har det ikke så mye å si hvilke metoder, teknikker eller verktøy jeg benytter meg av.  


 • Tilbakemelding som kvalitetssikring

  Gjennom veiledning og tilbakemelding på hvordan man opptrer i terapeutrollen kan man utvikle seg til å bli en bedre terapeut. Det kan til og med være viktigere enn årevis med erfaring. Som terapeut i Ung Samtale er jeg så heldig at jeg får regelmessig veiledning av en dyktig psykolog, både individuelt og i gruppe. Det har absolutt bidratt til at jeg har blitt en bedre terapeut. 


 • Et nyttig tilbud er viktigere enn navnet på tilbudet

  Det er forskjell på hva en pasient trenger i en akuttpsykiatrisk avdeling og i et lavterskeltilbud. Vi i Ung Samtale kjenner vår kompetanse, og begrensningene for den, og i samråd med deg kan vi henvise videre om vi tenker det kan være behov for psykolog. Uansett kan Ung Samtale være et godt tilbud om du ikke føler deg komfortabel med å gå til psykolog, eller om du står på venteliste, har fått avslag eller bare ikke vet helt hvor du skal gå for å få hjelp.  


Konklusjon

Et tilbud er ikke nødvendigvis bedre enn et annet. Så lenge du blir møtt av en egnet person som ønsker å hjelpe, og som gjør at du føler deg sett og hørt, så kan det være akkurat det du trenger. Det er normalt korte ventelister i Ung Samtale.

Det er gratis å snakke med oss, og du slipper det umulige valget jeg presenterte øverst i artikkelen. Prøv det! Vi er her for deg, når du trenger det. Referanser

Fagerbakk, S. A., Sørhøy, S. H., Nilsen, T., & Laugen, N. J. (2023). Does clinical training improve mentalization skills in future therapists? A comparison of first and last year students of clinical psychology and of engineering [Original Research]. Frontiers in Psychology, 14. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1066154 

McAleavey, A. A., Youn, S. J., Xiao, H., Castonguay, L. G., Hayes, J. A., & Locke, B. D. (2019). Effectiveness of routine psychotherapy: Method matters. Psychotherapy Research, 29(2), 139-156. https://doi.org/10.1080/10503307.2017.1395921 

Spilde, I. (2020). Hvorfor virker samtaleterapi mot psykiske lidelser? Retrieved 21.11 from https://www.forskning.no/psykologi/hvorfor-virker-samtaleterapi-mot-psykiske-lidelser/1788670

Spilde, I., & Jakobsen, S. E. (2023). Kan pasienter bli like friske av å snakke med en som ikke er psykolog? Retrieved 21.11 from https://www.forskning.no/helse-psykisk-helse-psykiske-lidelser/kan-pasienter-bli-like-friske-av-a-snakke-med-en-som-ikke-er-psykolog/2236238