Hvordan jobber vi?


Ung Samtale er et gratis samtaletilbud for ungdom og unge voksne, med mål om å forebygge og bistå ved psykiske utfordringer, belastninger og uhelse. Vi jobber for dette gjennom sikre videosamtaler, med dyktige, frivillige og ansatte, terapeuter. Våre brukere tilbys et samtaleløp med oppfølging over tid, noe som gir mulighet til å ta tak i utfordringer, med trygghet og forutsigbarhet. Vårt fremste mål er å kunne tilby hjelp til deg som trenger det, når du trenger. Ved å tilby samtaler på video, sørger vi også for at hjelpen vår ikke er avhengig av faktorer som bosted og økonomi. Vi er opptatt av at alle som tar kontakt med oss får noe – det være seg samtaler, informasjon, råd eller veiledning til andre relevante hjelpetilbud. Kjernen i virksomheten vår er nettopp terapeutiske samtaleforløp. Vi utreder og stiller ikke diagnoser.

I samtale med oss, møter vi deg som du er, uansett hva du strever med. Det bærende elementet i hjelpen vi gir er relasjonen mellom deg som tar kontakt og terapeuten din. Våre kjerneverdier, som vi bringer med inn i enhver samtale, er åpenhet, nysgjerrighet, empati, aksept, anerkjennelse, sammen med et genuint ønske om å hjelpe. Med dette ønsker vi å skape en god og trygg allianse, slik at vi sammen kan arbeide for å oppnå endringer i det som er vanskelig.

Ung Samtale er et gratis samtaletilbud for ungdom og unge voksne, med mål om å forebygge og bistå ved psykiske utfordringer, belastninger og uhelse. Vi jobber for dette gjennom sikre videosamtaler, med dyktige, frivillige og ansatte, terapeuter. Våre brukere tilbys et samtaleløp med oppfølging over tid, noe som gir mulighet til å ta tak i utfordringer, med trygghet og forutsigbarhet. Vårt fremste mål er å kunne tilby hjelp til deg som trenger det, når du trenger. Ved å tilby samtaler på video, sørger vi også for at hjelpen vår ikke er avhengig av faktorer som bosted og økonomi. Vi er opptatt av at alle som tar kontakt med oss får noe – det være seg samtaler, informasjon, råd eller veiledning til andre relevante hjelpetilbud. Kjernen i virksomheten vår er nettopp terapeutiske samtaleforløp. Vi utreder og stiller ikke diagnoser.

I samtale med oss, møter vi deg som du er, uansett hva du strever med. Det bærende elementet i hjelpen vi gir er relasjonen mellom deg som tar kontakt og terapeuten din. Våre kjerneverdier, som vi bringer med inn i enhver samtale, er åpenhet, nysgjerrighet, empati, aksept, anerkjennelse, sammen med et genuint ønske om å hjelpe. Med dette ønsker vi å skape en god og trygg allianse, slik at vi sammen kan arbeide for å oppnå endringer i det som er vanskelig.